Dofinansowania

Dofinansowania do klimatyzacji
Coraz cieplejsze lata w Polsce sprawiają, że wielu z nas na poważnie myśli o montażu klimatyzacji w swoich domach czy mieszkaniach. Nie wszyscy mają świadomość, że na zakup i montaż klimatyzatora można uzyskać dofinansowanie z ogólnopolskich programów proekologicznych. Jakie to programy? Ile można zyskać? Kto i jak może starać się o dotację? Sprawdźmy warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać dopłatę do klimatyzacji w poszczególnych programach.

Klimatyzacja z funkcją grzania – warunek konieczny

Jeśli chcemy kupić klimatyzator, który będzie jedynie chłodził nasze mieszkanie latem, nie mamy co liczyć na dopłatę. Jednak, gdy planujemy je wykorzystywać przez cały rok, mamy możliwość uzyskania dofinansowania naszej inwestycji. Dlaczego? Niewielu z nas ma świadomość, że klimatyzatory z technologicznego punktu widzenia to pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Nie tylko chłodzą, ale również efektywnie i wydajnie ogrzewają pomieszczenia. I w takim ujęciu mogą być przedmiotem ubiegania się o środki na zakup i montaż energooszczędnego źródła ciepła w naszym domu.

Dopłaty do klimatyzacji – dla kogo?

Dofinansowania na zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania mogą otrzymać:
5

właściciele istniejących domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne rozwiązanie,

5

właściciele nowych budynków inwestujący w nowoczesne źródło ogrzewania,

5

właściciele budynków z mikroinstalacją fotowoltaiczną, którzy chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompy ciepła powietrze-powietrze

5

właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy zlikwidują indywidualne nieefektywne źródło ciepła na paliwo.

Programy różnią się między sobą wysokością dofinansowania, kryteriami, od których uzależniona jest wypłata środków, oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby je otrzymać. Poniżej znajdziecie podsumowanie najważniejszych wytycznych, związanych z dofinansowaniem do klimatyzacji.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Czyste Powietrze”

Dla kogo? Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Produkty te znajdują się na liście ZUM (lista Zielonych Urządzeń i Materiałów), co oznacza, że spełniają wszystkie wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona jest od dochodów:

5

osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania) – max 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł.

5

osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 70% kosztów lub do 7 800 zł;

5

osoby, których dochód nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) – nawet do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 11 100 zł.

Zgodnie z nowymi warunkami programu można ubiegać się o wypłatę do 50% środków przewidzianych w dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji – ta opcja skierowana jest do rodzin o niższych dochodach. Aby otrzymać przedpłatę, niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek? Przez internet na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub w wersji papierowej we właściwym urzędzie WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Moje Ciepło”

Dla kogo? Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021

Na co? Zakup i montaż pomp ciepła oraz dodatkowych elementów, takich jak zasobnik cwu czy bufor.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Warunkiem jest jednak działanie w „systemie centralnym” dla ogrzewania całego domu o podwyższonym standardzie energetycznym.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Maksymalnie do 30 % kosztów inwestycji (z kartą dużej rodziny do 45% kosztów, nie więcej niż 7 000 zł.

Jak złożyć wniosek? Wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie można na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ w terminie do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Mój Prąd”

Dla kogo? Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing lub rozliczają się w systemie opustów pod warunkiem przejścia na system net-billing. Z dotacji mogą skorzystać zarówno wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotychczas dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i Ci, którzy skorzystali z programu Mój Prąd, ale chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompa ciepła.

Na co? Mikroinstalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, magazyny ciepła, kolektory słoneczne.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 400 zł. Dofinansowanie w formie zwrotu kosztów, brak możliwości prefinansowania.

Jak złożyć wniosek? W wersji elektronicznej na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Ciepłe mieszkanie”

Dla kogo? Dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Na co? Na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona od dochodów:

5

Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (podstawowe dofinansowanie) – max do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny

5

osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 673 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2342 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

5

osoby, których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) – nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Jak złożyć wniosek? Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi gminy lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania wnioskodawcy do 31.12.2023 r w zależności od dostępności środków.

Ulga termomodernizacyjna na klimatyzację

Możliwe jest też uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora jako pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania) w programie Ulgi termomodernizacyjnej, jeśli wykażemy związek poniesionego wydatku z przeprowadzonym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga przysługuje bowiem na wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych, mających na celu podniesienie standardu energetycznego istniejącego budynku. Efektem działań ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku. Kwota odliczenia na całe przedsięwzięcie nie może przekroczyć 53 tys. zł. Co ważne, kwota ta obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu podatkowym, dokumentując wydatki fakturami VAT

Dofinansowania do pomp ciepła

Pompa ciepła to wciąż najbardziej wydajne, energooszczędne i ekologiczne źródło ciepła. Już od lat jest to najbardziej popularne rozwiązanie grzewcze na świecie. Nic dziwnego – nie dość, że pompy ciepła nie generują żadnych zanieczyszczeń, spalin, czy odpadów, to jedynym kosztem ich użytkowania jest energia elektryczna potrzebna do zasilania urządzeń.

I choć dla wielu osób problemem może być początkowy koszt inwestycji, obecnie istnieje wiele różnego rodzaju programów, które umożliwiają uzyskanie bardzo korzystnych dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła.

Dla kogo są przeznaczone i jakie warunki należy spełniać, by otrzymać wsparcie z dofinansowań?

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Dofinansowania do pompy ciepła mogą otrzymać:
5

osoby prywatne posiadające gospodarstwa domowe z instalacją fotowoltaiczną

5

właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021 roku

5

właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych albo wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

5

właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, który jest skierowany do gmin, lecz jego odbiorcami końcowymi są osoby fizyczne.

Zarówno wielkość dofinansowania, jak i warunki, jakie należy spełniać, różnią się w konkretnych programach. Dlatego warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami.

Dofinansowania do pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0

Dla kogo? Odbiorcami programu, który rozpoczął się w połowie kwietnia 2023 roku, są właściciele budynków z mikroinstalacją fotowoltaiczną, którzy chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompy ciepła powietrze-powietrze. Posiadanie fotowoltaiki jest warunkiem koniecznym, można ją jednak zainstalować wraz z urządzeniami opisanymi w warunkach programu. Niezbędne jest także korzystanie lub przejście na system net-bilingu.

Na co? Dofinansowania do pompy ciepła obejmują takie pompy, jak:

5

powietrze-powietrze,

5

powietrze-woda bez podwyższonej efektywności,

5

powietrze-woda o podwyższonej efektywności,

5

gruntowe.

Do programu nie będą kwalifikowane niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda oraz niskotemperaturowe pompy gruntowe. Urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż 24 miesiące przed montażem.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? Pompy ciepła powietrze-powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ na podstawie karty produktu i/lub etykiety energetycznej. Takie same wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła.

Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności muszą z kolei spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i/lub etykiety energetycznej. Dla pomp powietrze-powietrze wymagana klasa to również minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego).

Wysokość dofinansowania? W ramach programu zwracane jest do 50% całkowitych kosztów inwestycji (brak możliwości prefinansowania). Możliwa kwota maksymalna to:

5

4,4 tys. zł (dla pomp ciepła powietrze-powietrze),

5

12,6 tys. zł (dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności),

5

19,4 tys. zł (dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności) – taką dopłatą objęte są wszystkie pompy ciepła GREE Versati,

5

28,5 tys. (dla pomp gruntowych).

Dofinansowanie obejmuje też fotowoltaikę oraz kolektory słoneczne. Kwota maksymalna (również na te inne źródła) w ramach programu to 58 tys. zł. Z dotacji mogą skorzystać zarówno wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotychczas dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i Ci, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach programu, ale chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompa ciepła.

Jak złożyć wniosek? Wniosek należy składać na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Trzeba dołączyć kartę produktu lub etykietę energetyczną, ewentualnie obydwa dokumenty, jeśli jeden nie będzie zawierał pełnej informacji na temat urządzenia.

Dofinansowania pomp ciepła w programie Moje Ciepło

Dla kogo? Dla właścicieli oraz współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych powstałych po 1 stycznia 2021 roku. Nabór do programu trwa od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Na co? Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu pomp ciepła powietrze-powietrze (klimatyzatory), powietrze-woda oraz gruntowych.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? Dla pomp ciepła powietrze-powietrze urządzenia muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) ustalone na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła powietrze-woda i gruntowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Zamontowane urządzenie musi też współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35° C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Warunkiem jest także instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Wysokość dofinansowania? Dotacja obejmuje zwrot do 30-45% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Dla pomp ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda kwota maksymalna wynosi do 7 tys. zł (GREE Versati). Dla gruntowych – do 21 tys.

Jak złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć pod adresem: https://mojecieplo.gov.pl/

Niezbędnymi dokumentami są charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej, a także karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Dofinansowania do pompy ciepła w programie Czyste powietrze

Dla kogo? Z programu mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Obecny program trwa od 03.01.2023 roku.

Na co? Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń?

Pompy ciepła powietrze-powietrze w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz pompa gruntowa muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności, klasa nie może być niższa niż A+.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu. Do dofinansowania nie są kwalifikowane niskotemperaturowe pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania?

Podstawowy poziom dofinansowania – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł:
5

Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 40% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 4 400 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 40% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 12 600 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 55% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 19 400zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

5

Gruntowe pompy ciepła: do 55% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Maksymalna kwota dotacji to 28 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których roczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę oraz 2 651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym:

5

Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 7 800 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 22 000 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 80% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 28 100 zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

5

Gruntowe pompy ciepła: do 80% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Maksymalna kwota dotacji to 40 700 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania – dla osób, których roczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 090 zł netto na osobę i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym:

5

Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 11 100 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 31 500 zł,

5

Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 35 200zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

5

Gruntowe pompy ciepła: do 100% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Maksymalna kwota dotacji to 50 900 zł.

Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać pieniądze na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku przed rozpoczęciem inwestycji. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prefinansowanie wynosi do 50% kwoty objętej programem.

W każdym przypadku można się starać o wyższą kwotę, jeśli wymiana źródła ciepła będzie przeprowadzona wraz z kompleksową termomodernizacją budynku. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dostępna jest również dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Jak złożyć wniosek?
Do wniosku trzeba dołączyć kartę produktu lub etykietę energetyczną (obydwa dokumenty, jeśli jeden nie posiada pełnej informacji na temat urządzenia). Wnioski składa się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

Natomiast aby otrzymać przedpłatę, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Ciepłe mieszkanie

Dla kogo? Program jest skierowany do gmin. Jednak jego finalnymi odbiorcami są właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Drugi nabór trwa do końca 2023 roku.

Na co? Na wymianę starego źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń pompy ciepła muszą mieć klasę efektywności minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C w przypadku pomp powietrze-woda i umiarkowanej dla pomp powietrze-powietrze) określoną na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła Gree objęte programem? Wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda

Wysokość dofinansowania? Uzależniona od dochodów:

5

podstawowe dofinansowanie – przewidziane dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł – max do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny

5

podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 673 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2342 zł netto () – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

5

najwyższy poziom dofinansowania – dla osób, których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym – nawet do 90% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Jak złożyć wniosek? Niezbędne jest dostarczenie karty produktu lub etykiety energetycznej (obydwu, gdy jeden z dokumentów nie będzie zawierał wszystkich informacji na temat urządzenia). Wniosek należy złożyć pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Źródło: https://gree.pl/baza-wiedzy/pompy-ciepla/dofinansowania-do-pomp-ciepla/

Adres:

KlimaTuchów Robert Mruk
Ogrodowa 5, 33-170 Tuchów

Telefon:

Email: